Privacyverklaring motherly

Motherly respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij jouw gegevens verwerken, aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG). Mocht je hier verder vragen over hebben, kun je meer lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je mag ook mailen naar lotte@motherly.nl.

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden.  

Artikel 1 – Motherly
Motherly is de  verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Motherly is een eenmanszaak, gevestigd te (5617BK) Eindhoven aan de Ir. Kalffstraat 25 met Kamer van Koophandel-nummer 75295245.

Artikel 2 – Het verzamelen van gegevens
Je gegevens worden verzameld en verwerkt door Motherly. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 3 – Welke gegevens gebruiken wij?
Zodra je een kennismakingsgesprek inplant worden je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer verwerkt. Wanneer je Motherly inhuurt verwerkt Motherly daarnaast ook de gegevens die jij verstrekt gedurende de hele begeleidingsperiode. Dit kunnen naast aanvullende persoonlijke gegevens ook medische gegevens zijn. Wij gebruiken deze gegevens om jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 10 jaar na het einde van onze overeenkomst, omdat je wellicht later nog een keer gebruik wil maken van mijn diensten bij een volgende zwangerschap. Het komt de kwaliteit van mijn dienstverlening ten goede als ik jouw vorige gegevens nog in kan zien. 

Voor facturatie en de financiële administratie wordt je naam, je e-mailadres, je bankgegevens, je adresgegevens en de openstaande betaling verwerkt. De Belastingdienst vraagt van ons dat wij deze gegevens tenminste 7 jaar bewaren.

Wanneer je je inschrijft voor een gratis weggever verwerkt Motherly je naam en e-mailadres. Mochten er overige gegevens nodig zijn, dan vragen we die ook. Deze gegevens verstrek je door middel van een formulier.

Voor het analyseren van de website gebruikt Motherly Google Analytics. Dit doen we omdat we jouw internetgedrag en de daarbij behorende gegevens gebruiken voor het optimaliseren van de website. Motherly heeft er echter voor gekozen om jouw gegevens volledig te anonimiseren. Dat houdt in dat er 1. een gegevensverwerkerovereenkomst is aangegaan met Google Analytics, dat 2. jouw IP-adres geanonimiseerd wordt en 3. dat jouw gegevens niet gedeeld worden met Google Analytics. 

Voor het plaatsen van recensies verwerkt Motherly je voornaam en de voorletter van je achternaam. Daarnaast gebruiken we een foto. Ook de recensie zelf verwerken we. Dit doen we op zowel de website als onze social media kanalen, vanuit een commercieel oogpunt. 

Artikel 4 – Je rechten met betrekking tot je gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG mag je het altijd aangeven als je de door Motherly bewaarde gegevens in wil zien, wil wijzigen of wil laten verwijderen. Hiertoe zijn wij dan ook verplicht. Dit kun je aangeven door contact met ons op te nemen via lotte@motherly.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs en onder vermelding van het (e-mail)adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Wij streven ernaar om je zo snel mogelijk antwoord op je verzoek te geven, maar toch tenminste binnen 1 maand.

Artikel 5 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Deze gegevens hebben wij van jou omdat jij die ons als klant of als websitebezoeker hebt verstrekt.

Artikel 6 – Met wie delen wij jouw gegevens?
Jouw gegevens zullen niet verstrekt worden aan derde partijen, tenzij jij daar expliciet toestemming voor geeft, het nodig is voor de kwaliteit van onze dienstverlening, de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting. Jouw gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers of partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld de back up doula zodat zij jou ook van optimale zorg kan voorzien). Met deze partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat jouw privacy optimaal beveiligd wordt. Motherly zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Motherly. Daarvoor gebruiken we je naam, je e-mailadres en eventueel je social media account. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, kun je een mail sturen naar e-mailadres: lotte@motherly.nl.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 9 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je ons mailen via lotte@motherly.nl.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 18-10-2021 tot nader order.